Wat is het FAS-Syndroom?

Met het FAS-syndroom wordt FASD bedoeld, wat staat voor Foetaal Alcohol Spectrum Disorder. Een kind met het FAS-syndroom is tijdens de zwangerschap blootgesteld aan het alcoholgebruik van zijn moeder. Hierdoor is een hersenbeschadiging ontstaan die kan zorgen voor een vertraagde groei, gezichts- en neurologische afwijkingen die kunnen variëren van een slechte zuig- en kauwreflex tot overgevoeligheid voor aanraken, geluiden en fel licht.

Kinderen met het FASD hebben moeite zich sociaal te gedragen en zijn vaak hyperactief, verstandelijk beperkt en vertonen autistisch gedrag. Voor een kind met het FAS-syndroom is het moeilijk om zich aan de wereld aan te passen. De wereld moet zich eigenlijk aanpassen aan hem. Het opvoeden van een kind met FASD is niet makkelijk. Eigenlijk moet je alle normale opvoedregels overboord gooien en alleen die dingen eruit halen die in jullie geval werken.

Het FAS-syndroom heeft verstrekkende gevolgen voor de rest van het leven van het kind, terwijl het zo makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Kenmerken FAS Syndroom

  • Slecht zuig- en kauwreflex
  • Overgevoeligheid voor aanraken, geluiden en fel licht
  • Hyperactiviteit
  • Autistisch gedrag
Samen staan we sterk!