PDD-NOS in het kort uitgelegd

Ook kinderen met PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) vertonen autistisch gedrag, alhoewel ze niet aan alle criteria voldoen om de diagnose autisme te krijgen. Het is voor hen vaak erg moeilijk om met andere mensen om te gaan, stemmingen van anderen aan te voelen en hiermee om te gaan of op te reageren. Je zou kunnen zeggen dat ze sociaal onhandig zijn. Daarnaast kunnen er zich ook problemen voordoen in de taal- of motorische ontwikkeling.

Kenmerken PDD-NOS

  • Onhandig of juist angstig in sociale situaties
  • Koppigheid en plotselinge driftbuien
  • Niet goed weten hoe er contact met anderen gemaakt moet worden
  • Dwangmatig handelen
  • Moeite met veranderingen
Samen staan we sterk!